PAWEŁ JÓŹWIAK O KŁOPOTACH DSF KICKBOXING CHALLENGE

Mariusz Serafin, Nagranie własne

2019-06-20

Z wielkim szacunkiem o kłopotach DSF Kickboxing Challenge wypowiadał się Paweł Jóźwiak, szef konkurencyjnej Fight Exclusive Night.